ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ด้วย กองการประปา จะทำการตัดบรรจบท่อส่งน้ำประปาไปยังถึงเก็บน้ำถนนปะเหลียน ในการนี้จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาจากโรงสูบน้ำถนนปะเหลียนเป็นการชั่วคราว ในคื...
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดทำวารสารรัษฏานุสาร
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation